Startups en groeibedrijven

29/06/2018

Startups en groeibedrijven

In tijden van lage rentes zijn investeringen in startende ondernemingen (start ups) of groeibedrijven (scale ups) trendy. Veelal worden deze investeringen gestructureerd via investeringsfondsen. De fiscale wetgeving bevat evenwel een bijzonder aantrekkelijke regeling om investeringen in een startende vennootschap rechtstreeks als natuurlijke personen te doen. Deze gunstregeling werd recent (wet van 26 maart 2018) uitgebreid naar groeibedrijven (scale ups). Binnen de voorwaarden, zoals hierna verder toegelicht, kan een rechtstreekse investering aanleiding geven tot een belastingvermindering van 25%, 30% of 45% van het geïnvesteerde bedrag (beperkt tot 100.000 euro). Hieronder vindt u de voornaamste voorwaarden waaraan u moet voldoen om aan deze regeling te voldoen.

Download het volledige artikel


Back to all news
Start-ups, Tax Shelter

Subscribe to our newsletter