Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermeningvuldiging, verspreidingen of verstrekkingen van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is onversleuteld verzonden; vanwege de eenvoudige mogelijkheid van manipulatie van (de inhoud van) dit e-mail bericht, kunnen aan (de inhoud van) dit e-mail bericht geen rechten worden verleend.

Dit e-mailbericht heeft een professioneel karakter. In het kader van de controle op het gebruik van e-mail kan deze e-mail door de wergever, gelezen worden. Gelieve dit e-mailbericht onmiddellijk terug te sturen indien u hiermee niet akkoord gaat. Berichten verzonden naar het e-mailadres van deze afzender worden geacht een professioneel karakter te hebben en kunnen door de werkgever gelezen worden.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief