Exitclausules in vennootschappen

07/04/2023

Exitclausules in vennootschappen

Slimme regelingen voor continuïteit van de onderneming als de samenwerking stopt

Wanneer twee of meer ondernemers de krachten bundelen voor de opstart van een nieuwe onderneming of voor de overname van of investering in een bestaande onderneming, bestaat de eerste stap erin om de gezamenlijke strategie en elkaars rechten en plichten op papier te zetten in een aandeelhoudersovereenkomst.

Bij instap denken ondernemers vooral aan de opportuniteiten van de samenwerking. Eens de partijen elkaar gevonden hebben, is een princiepsakkoord over de te volgen strategie, operationele taakverdelingen en investeringsbudgetten, vaak snel gevonden.

Een veel moeilijker punt in de aandeelhoudersovereenkomst is de exit in geval de zaken niet zouden lopen als verhoopt. “Scheiden doet lijden,” luidt een Vlaamse volkswijsheid. Een gedreven ondernemer staat dan ook liever niet stil bij doemscenario’s. Nochtans kan een vlotte scheiding juist veel leed voorkomen.

Lees hier het volledige artikel.


Retour à toutes les nouvelles

Inscrivez-vous à notre bulletin d'information